Saturday, June 4, 2011

پاسخ به سوالات جنسي شما....


آيا رابطه از طريق جهاز جنسي براي زنان لذت بخشتر از تحريك كليتوريس نيست؟
نه هميشه.اين يك مورد فردي ميباشد و ممكن است براي يك نفر اينگونه باشد و براي شخص ديگري اين مورد صادق نباشد.ولي بياد داشته باشيد كه در كليتوريس همانند سر آلت در آقايان عصبهاي زيادي وجود دارد كه ميزان تجمع آنها از واژين بيشتر است و مسلماً بايد حساستر باشد.
يكي از بيضه هاي من همواره بالاتر از ديگري قرار ميگيرد ، آيا اين طبيعيست و مشكلي ايجاد نميكند؟
پوست كيسه بيضه در بعضي از آقايان سفت و در بعضي شل ميباشد كه هيچكدام هيچ ارجعيتي بر ديگري ندارد و هيچ مشكلي نيز ايجاد نميكند..در بعضي از آقايان كه كيسه بيضه آنها شل تر ميباشد مي توان وضعيت بيضه را مشا هده كرد . يكي از بيضه ها اينگونه قرار ميگيرد كه كاملاً طبيعي بوده و اشكالي ندارد.اين يك مورد همگاني بوده ولي چون كسي از ديگري خبر ندارد! و همچنين اطلاعات در اين زمينه بسختي بدست مي آيد شما فكر ميكنيد مشكلي داريد..نخير هيچ موردي نيست و كاملاً طبيعي ميباشد.

آيا اين كه لبهاي جهاز تناسلي زن با هم تفاوت داشته باشند طبيعيست؟ يكي از آنها تا اندازه اي بزرگتر از ديگري ميباشد.آيا اين يك اشكال است؟
خير. كاملاً طبيعيست.لبهاي جهاز تناسلي داراي حالتهاي مختلفي بوده و انواع گوناگوني دارد.در آلت زن 2 گونه لب وجود دارد كه به منظور پوشاندن دهانه ورودي ميباشند.2 لب بزرگ كه در بيرون قرار دارند و گاهي زير موهاي زائد پنهان ميشوند.يك جفت لب كوچك هم در بين لبهاي بزرگ قرار دارد كه دهانه واژن را مي پوشاند. از بالا به كليتوريس ميرسد و از پايين زير دهانه ورودي به هم ميپيوندند.اين لبها در افراد مختلف فرق دارند و اين تفاوتها از نظر شكل ، اندازه ، رنگ و غيره ميباشد.در بعضي ها كوچك ، لاغر و يا برجسته بوده در بعضي ها بزرگتر و يا پرتر ميباشد.در بعضي ها روشن و در بعضي به رنگ تيره ميباشد.به هر حال هيچكدام از اين تفاوتها نقص نبوده و در عملكرد شما هيچ تاثيري نميگذارد.بدانيد كه عدم تطابق يا اندازه در اعضاي بدن مورديست كه فقط شما به آن توجه داريد و نگران آن هستيد.
در زنان دهانه خروجي ادرار كجاست؟ كليتوريس يا از همان سوراخ واژين؟
هيچكدام.در جهاز جنسي زنان دهانه جداگانه اي براي ادرار تعبيه شده كه زير كليتوريس و بالاي دهانه واژين ميباشد. سوراخ كوچكي كه در انگليسي به آن PEE HOLE ميگويند.
در زمان رابطه جنسي چه حالتي براي سينه ها و كليتوريس اتفاق مي افتد؟
عموماً در آن زمان سينه ها سفت شده و نوك آنها به اصطلاح شق ميشود ، كليتوريس قرمز تر شده و بزرگتر ميگردد.تمام اينها بدليل تمركز خون در آن نقاط مي باشد.اما توجه كنيد كه اين تغييرات در بعضي از زنان نا محسوس بوده و گاهي مشاهده نميشود ولي اين هيچ تاثيري در عملكرد جنسي آنان ندارد.
پاسخ به سوالات جنسي شما...


برخي از دوستان از طريق ايميل از من پرسشهايي را مطرح ميكنند كه پاسخگويي به آن در حوزه تخصص من نيست منتها من سعي ميكنم به برخي از آنها به صورت كلي پاسخ دهم…براي شما همه روزه پرسشهاي قابل طرح را با محتواي فشرده و بدون ذكر نام برايتان مي نويسم…..
لطفاً به من روش طبيعي را معرفي كنيد كه باعث شود انزال مرد ديرتر انجام پذيرد؟؟
مشكلي را كه اين دوستم مطرح كرده مشكل خيلي از آقايان ميباشد.همواره آقايان سعي در انتخاب دارو يا ماده اي داشته اند كه بتوانند در پناه آن مدت بيشتري خود را نگه دارند.از اين موارد ميتوان به دارو هاي بي حسي اشاره كرد كه عموميت داشته و خيلي از آقايان از آن استفاده ميكنند..چيزي كه بايد بدانيد اين است كه فكر نكنيد فقط خودتان هستيد كه زرتي اقناع ميشويد!بلكه اين مشكل خيلي هاست و دليل آن هيجان ناشي از رابطه شما ميباشد . ولي بدانيد بعد از مدتي كه از زندگي با همسرتان گذشت و ديگر از هيجان افتاديد براحتي ميتوانيد خود را كنترل كنيد..مورد ديگر اينكه سعي كنيد دو يا سه بار اقناع شويد.مسلماً دفعات بعدي بيشتر طول خواهد كشيد.اما راه حل طبيعي….
مردها بايد در حين رابطه به جهاز جنسي خود فكر نكنند!!اينگونه مغز ديگر برروي اعصاب جهاز جنسي تمركز ندارد و در نتيجه مسلماً انزال ديرتر صورت ميگيرد.مي توانيد حواس خود را به همسرتان بدهيد و حالات و روحياتش را بسنجيد.اين مورد در ابتدا بسيار سخت بنظر ميرسد ولي با اندكي تمرين و ممارست براحتي امكان پذير است ضمن اينكه بايد بدانيد حركت سريع و تند تنها كاري كه ميكند اين است كه انزال شما را تسريع كند!در صورت تمرين و ممارست براحتي ميتوانيد حواس خود را معطوف به جهاز جنسي نكنيد بطوري كه حتي همسرتان زودتر از شما اقناع گردد..و به هيچ عنوان از داروهاي مخدر براي اين كار استفاده نكنيد…

مي شود بگوييد اندازه طبيعي آلت مرد در حالت نعوذ چقدر بايد باشد؟
آقايان هميشه فكر ميكنند با آلت بزرگتر آنها مردترند!!فكر ميكنند با آلت بزرگتر بهتر ميتوانند زنشان را ارضا كنند…به هر حال بدانيد آلت داراي اندازه هاي متفاوتي است ولي حالت نرمال آن بين 12 تا 15 سانت مي باشد…ولي مهم اينست كه بدانيد شما اگر يك آلت 30 سانتي داشته باشيد ولي ندانيد كه چه كنيد بهتر است آن را ببريد!!!!..مهم اين است كه بلد باشيد از آن استفاده كنيد…
حد متوسط زماني كه زنها براي به اورگاسم رسيدن نياز دارند چقدر ميباشد؟؟
اين نيز يك مورد شخصي ميباشد و در افراد مختلف فرق ميكند.نمي توان ميزان زماني ثابت براي آن در نظر گرفت زيرا كه ممكن است در حالات مختلف يك فرد به دلايل زيادي همچون محيطي ، عصبي ، رواني ، فيزيكي و غيره زمانهاي متفاوتي را براي اورگاسم نياز داشته باشد.ولي بطور طبيعي و واقعاً غير رسمي از زمان شروع رابطه و نه معاشقه ! حدود 15 تا 25 دقيقه طول ميكشد تا زن به اورگاسم برسد.ولي همانطور كه گفتم اين آمار صرفاً يك چيز تخميني ميباشد…

No comments:

Post a Comment

Post a Comment