Friday, April 8, 2011

زنان و تظاهر به ارگاسم شدن در آنها

http://www.tiztaz.com/fakeorgasem.html

اگر زني در طول رابطه احساس كند كه براي ارگاسم شدن تحت فشار قرار گرفته است چه اتفاقي ممكن است رخ دهد؟ تظاهر به ارگاسم شدن يكي از راههايي است كه زنان درچنين شرايطي بر مي گزينند! تحقيقات نشان مي دهد كه 70% زنان تظاهر به ارگاسم مي كنند! اين يعني واقعا احتمال اينكه شريك شما نيز يكي از اين افراد باشد وجود دارد.اگر وي در حال تظاهر كردن به ارگاسم شدن باشد بايد نتيجه گرفت كه حتما شما كارتان را غلط انجام مي دهيد.
از طرفي شما وي را بيشتر ناراحت و عصبي خواهيد كرد به خاطر اين حقيقت كه وي مي داند شما منتظر هستيد تا وي از شدت لذت فرياد بكشد!
براي اينكه بتوانيد ارگاسم مصنوعي را شناسايي كنيد در ابتدا بايد بدانيد كه همسر شما چگونه ارگاسم مي شود. بسياري از زنان توسط تحريك و ماساژ مستقيم كليتوريس ارگاسم مي گردند. بعضي ها با تحريك و ماساژ نقطه جي به اين مهم دست پيدا مي كنند. عموما زناني كه براي ارگاسم شدن به تحريك وماساژ جي اسپات احتياج دارند نمي توانند با ماساژ كليتوريس به ارگاسم برسند.اين يكي از رفتارهايست كه شكل گيري آن در طول زمان رشد فرد در خودارضايي شكل مي گيرد و در آن تاثير دارد. زنان بسياري هستند كه فقط از طريق ماساژ كليتوريس ارگاسم مي شوند در نتيجه فايده ندارد كه شما با آنها يك ساعت رابطه داخلي داشته باشيد چراكه اگر به كليتوريس و ماساژ آن توجه نداشته باشيد تنها وي را با رابطه گرم نگه داشته ايد!
نكته ديگر براي شناسايي ارگاسمهاي مصنوعي در زنان اين است كه بدانيد شريك شما چه مراحلي را بايد طي كند تا به ارگاسم برسد. تحقيقات نشان مي دهد كه درصد بالايي از زنان توسط معاشقه بايد گرم شوند تا كم كم به حسي برسند كه احساس كنند به چيزي احتياج دارند و دلشان مي خواهد توسط آن چيز پر شوند. در اين مرحله رابطه داخلي آغاز شده و در نهايت به ارگاسم فرد ختم مي گردد. اما شما سعي كنيد كه ببينيد وي چه قدر براي چه مرحله نياز دارد.اين اصلا ساده نيست. در مغزتان فرو كنيد كه وي را كاملا زير نظر بگيريد.. اينكه شما چيز جديدي را امتحان كنيد و وي ارگاسم شود خيلي خوب است اما شانس اينكه وي در حال تظاهر كردن است تا از شر آن خلاص شود هم وجود دارد.اگر ناگهان بصورت نا مربوط ديديد كه وي ارگاسم شد بدانيد كه شانس بالايي براي تظاهر و خواستن براي رهايي از اين شرايط وجود دارد.
راههاي فراواني براي شناسايي ارگاسمهاي دروغين وجود دارد اما قبل آن بايد ارگاسم صحيح شريكتان را حتما شناخته باشيد.چندين مورد از راههاي شناخت ارگاسمهاي دروغين اينها هستند
1-آه و ناله هاي مكانيكي! اگر مي بينيد كه وي مدام يك خط جمله را تكرار مي كند و ناله هاي وي شبيه به چيزيست كه در فيلمها ديده و همينطور ناله اي وي بدون نفس عميق است شانس بنا به دلايلي براي تظاهر به ارگاسم وجود دارد
2-صداي وي با حركات هم خواني ندارد! مثل اينكه شما ضبط صوت را خاموش كنيد و فرد همچنان براي خود  برقصد!  مثلا شما در حال اجراي اورال سكس و يا همان سكس دهاني هستيد و براي لحظه اي دست مي كشيد تا ري ست شويد و دوباره شروع كنيد ناگهان صداي آه و يا ناله بشنويد!  در اينجا شانس براي تظاهر بالاست.
3-زني كه به سمت ارگاسم مي رود تمام ماهيچه هايش جمع خواهد شد.يكسري از ماهيچه ها جمع شدنش اختياري نيست مثل مثلا ماهيچه داخل پا و يا خود دهانه واژن. اگر ميبينيد كه وي بسمت ارگاسم رفته يا در حال ارگاسم است اما حس نمي كنيد كه ماهيچه هاي وي آلت شما را اندكي قفل كرده اند شانس براي ارگاسم مصنوعي وجود دارد.
4-نفس كشيدن وي در طول ارگاسم براي مدتي شديد مي شود. وي بايد اين نفس كشيدن را بعد از ارگاسم تا مدتي به همان شدت ادامه دهد اما اگر يبينيد كه وي ارگاسم شديد داشته (چون عموما زنان تظاهر به ارگاسم طولاني مي كنند تا شما بفهميد و ول كنيد! )  اما نفس وي مثل سويچ  برق ناگهان قطع شد بدانيد چنين ارگاسمي مصنوعي بوده است.
لازم نيست از وي متنفر بشويد.اينكه وي به ارگاسم شدن تظاهر مي كنند اين معني را نمي دهد كه وي از روي منظور چنين رفتاري انجام مي دهد. بعد از سكس به وي يك جايزه اسكار براي ايفاي بهترين نقش مكمل بدهيد و ببينيد چگونه عكس العمل نشان ميدهد! اما چرا چنين كاري انجام مي دهد؟ چرا زنان دست به چنين رفتاري مي زنند؟
1-شايد و اصلا نمي داند كه ارگاسم چيست! بنظر عجيب مي ايد اما بسيارند از اين گونه افراد. زناني كه خود ارضايي نداشته و اصلا هم نيا موخته اند كه چه در سكس مي خواهند و چه لازم دارند.فكر مي كنند ارگاسم همان مرطوب شدن است1 چنين افرادي اصلا ارگاسم شدن را بلد نيستند.من با زناني از اين قبيل برخورد داشته ام كه واقعا نمي دانستند  ارگاسم چيست. من به آنها گفتم كه مي توانم براي شما اين را بوجود بياورم و بايد بگويم كه موفقيتي نداشتم!
2-واژن انها دردناك ميشود. بسيار ساده است.زنان در طول سكس دچار درد واژن مي گردند.بسيار ساده است كه شروع به رابطه داخلي كنيد و در مدت 20 دقيقه زن را به مرزي برسانيد كه از درد واژن ضجه بزند و گريه كند.بسياري از زنان ديواره ها و لبهاي واژن ضعيف و لاغري دارند.اين افراد عموما بسرعت زير فشار و وزن و سرعت رابطه و آلت داراي درد مي گردند و ارگاسم شدن آنها نا ممكن مي شود!
3-زن تظاهر به ارگاسم مي كند فقط براي اينكه شما آرام بگيريد و به خود افتخار كنيد. وي در شرايط ارگاسم نيست و مي داند اين مسئله كه ارگاسم شود چقدر براي شما حياتي است. پس وي دست به اين رفتار ميزند تا همه از اين مرحله شاداب و سالم بيرون بي آيند! براي همين است كه مي گويم براي ارگاسم به كسي فشار وارد نكنيد. از من بپرسيد خواهم گفت شما وادارش مي كنيد كه بخاطر شما به شما دروغ بگويد!
شما بايد ذهن باز داشته باشيد و با وي در اين مورد صحبت كنيد.از وي بخواهيد كه براي شما حرف بزند و مستقيم در مورد اين موضوع با هم صحبت كنيد. اينكه چه چيزي مي تواند وي را ارگاسم كند و شما چه مي توانيد باري رسيدن به آن نقطه انجام دهيد. اگر شما به اندازه كافي جنتلمن باشيد وي درها را براي شما خواهد گشود و براي شما توضيح خواهد داد كه چه مي شود و چه بايد بشود تا وي ديگر اين رفتار را انجام ندهد.

No comments:

Post a Comment